פרסומים אקדמיים

לחיצה על התמונה, פותחת את המאמר; ניתן להדפיס אותו לנוחיותכם בקובץ PDF.


בין אילוצים לאפשרויות במרחב מוגן - פרולוג (2017)

"הכל יכול להתפוצץ" - שימוש בכלים השלכתיים במרחב הקבוצה (2016)

לחשוב מחדש על הכשרת מורים - חקירה של פרקטיקה מורכבת בעזרת שלושה פרדוקסים (דצמבר 2014)

סדנת כתיבה כסביבה מאפשרת - תיאור התנסות ממושכת עם בני גיל הזהב (2013)

הכתיבה ככלי בתהליך אימוני (2012)

כמה מחשבות על הוראה (2012)

מחשבות על דברים שעוברים ברוח - בשביל ההוראה (2012)

שיח האדון - מלכוד בתיקשורת: כלים ריטוריים ככלים פרשניים, אנליזה ארגונית (2012)

אהבת הקריאה – האומנם ניתן להידבק בה? מידעת, (2011)

הכתיבה האקדמית כמרחב פרדוקסאלי, אנליזה ארגונית (2010)

הכשרת מורים – האומנם משימה אפשרית?, בתוך התבנות, ספר לכבוד פרופ. משה כספי (2010)

סדנת כתיבה כמרחב לחקירה, חלקת לשון 42 (2010)

Some remarks about semi automatic writing - New Writing (2010)

אפקט הפרפר, אנליזה ארגונית, (2008)

Aproximaciones a Glosa, de Juan Jose Saer, Especulo (2008)

הציווי לא לעשות דבר מלבד ללמד, אנליזה ארגונית (2007)

הכשרת מורים – אנליזה ארגונית (2006)

מיתולוגיות ארגוניות – הערות מקדימות, אנליזה ארגונית (2005)

Using the concept of genre in a writing workshop – L1, 5 (2005)

STUDENT-TEXT INTERFACE IN GIFTED CHILDREN - CASE DESCRIPTION, Gited Education International (2005)

הקדמה לספר של רולאן בארת (2004) דרגת האפס של הכתיבה

מילות מפתח – בין אילוצים ואפשרויות, אנליזה ארגונית (2004)

קולות והשתקפויות: סיפור יוסף ואחיו, עלי שיח 52 (2004)

Writing to learn: constructing the concept of genre. In: Effective teaching and learning of writing (2004)

הכתיבה כעדות לקריאה, סקריפט 2 (2001)

הערות על הקורא ותהליך הקריאה בסיפור "נושא הבוגד והגיבור", מאת בורחס, עלי שיח 43 (2000)

מקום למורה: הערות על מעשה ההוראה והלמידה, תיאוריה וביקורת (2000)

הקורא, הבלש ומסגרת הקריאה, מחשבות כתובות (1999)

הקורא ה(מ-)מוסגר על ידי הז'אנר: האומנם תפקיד ידוע מראש?, עלי שיח 41(1998)

מפגש קורא –טקסט אצל ילדים , חלקת לשון (1997)

הקריאה ודמיונו של הקורא, מחשבות כתובות (1996)

הקורא המדמיין את תפקידו – הלכה ומעשה, חלקת לשון (1996)